Kerameikos

Kerameikos, w starożytności był dzielnicą, w której rzemieślnicy wykonywali naczynia ceramiczne (po gr. keramika). Równocześnie była tu nekropolia. Dzisiaj można tu obejrzeć eleganckie stele nagrobne Ateńczyków. Prawdopodobnie tutaj zostali pochowani najważniejsi mężowie starożytnych Aten: jak Klejstenes, Perykles, Thrasiwoulos i zabójcy tyranów,
Armodios i Arystogiton. Tutaj z pewnością było miejsce, gdzie grzebano w wspólnym grobie poległych za ojczyznę. I właśnie tutaj można sobie wyobrazić Peryklesa wygłaszającego Epitafium na cześć Ateńczyków którzy zginęli w pierwszym roku Wojny Peloponeskiej.