Kanał Koryncki

Już w starożytności władcy Koryntu byli zainteresowani przekopaniem pasma ziemi, które łączyło Grecje kontynentalna z Peloponezem. Zależało im na tym aby można było przepłynąć z Morza Egejskiego na Adriatyk nie opływając Peloponezu dookoła i w ten sposób ułatwić handel morski. Problem ten rozważali i próbowali rozwiązać technicznie m.in. Periander Koryncki, Juliusz Cezar oraz  Neron. Ostateczne prace przekopania kanału zakończyły się o wiele później w XIX wieku,  w roku 1893. Do dzisiaj miejsce to wywiera duże wrażenie na wszystkich którzy jadą na Peloponez, chętnie się tu zatrzymują i podziwiają dzieło inżynereii.