Epidaur

Epidaur znajduje się na Peloponezie, na terenie województwa Argolidy. W starożytności było tu sanktuarium ofiarowane sztuce Asklepiosa, boga opiekuna lekarzy.

Zwiedzający mogą obejrzeć ruiny zabudowań takich jak świątynia boga Asklepiosa hotele, łaźnie, niezmiernie ciekawy budynek zwany Tholos, a także Egimiterio, długi zadaszony korytarz który służył kapłanom Asklepiosa w trakcie leczenia chorych.

Na terenie Epidauru znajduje się bardzo dobrze zachowany teatr o wspanialej akustyce. Corocznie latem odbywa się w tym teatrze festiwal, w ramach którego wystawiane są głównie sztuki teatralne starożytnych greckich pisarzy.